Legale Vermeldingen

NOW.be TM

Chemin de Vieusart 183
1300 Waver
BelgiŽ
Tel : + 32 10 244 884
Fax : + 32 10 245 884
BTW: BE 0828.273.694
BN : 0828.273.694
Dexia Rekening: 068-8909557-37
BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE35 0688 9095 57

Kredieten

Website van NOW.be
Verantwoordelijke voor de communicatie : D. Boulanger
Oprichting / Implementatie / Ontwikkeling : NOW.be
Foto's Kredieten : NOW.be

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site NOW.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop NOW.be de auteursrechten en rechten van de producent bezit.
De teksten, lay-out, tekeningen, fotoís, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van NOW.be.
De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.
Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden..

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam NOW.be, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van NOW.be.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

NOW.be besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. NOW.be kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt.
De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden produkten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. NOW.be kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. NOW.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.